Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-28

Datum

2015-11-11

Ime

Brest 7

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 857

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Brest 7 se nahaja v gozdu na zahodnem delu vasi Brest na GK koordinatah GKX: 460599,43 GKY: 91743,68. Okno se nahaja približno 50 m severno od regionalne ceste Brest – Tomišelj. V neposredni bližini se nahaja tudi okno Brest 6. Obe okni se nahajata v pol zasuti rečni strugi. Okno Brest 7 ima podolgovato polkrožno obliko dimenzije 7 m * 5 m. V njem ni opaziti izvira, zato sklepamo da je voda prisotna le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

7

Velikost - širina

5

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

80

Prisotnost živali

Ogroženost

za
odpadki
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač