Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-29

Datum

2015-11-11

Ime

Oblakovo okno

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1548 in 2734/2

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Oblakovo okno se nahaja vzhodno od naselja Podkraj na travnati površini na GK koordinatah GKX: 459755,46 GKY: 91989,47. Okno se nahaja na travniku ob strugi zaraščenega melioracijskega kanala, ki ga z leve strani obdaja nizko grmičevje. Okno je polkrožne oblike dimenzije 3,7 m * 2,2 m z opaznim izvirom podzemne vode. Voda je rahlo tekoča ter prisotna večji del leta ter globoka približno 15 cm.

Velikost - dolžina

3.7

Velikost - širina

2.2

Velikost - globina

0.15

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač