Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-31

Datum

2015-11-11

Ime

Jevšnik 2

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1402

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Na območju Jevšnika se nahaja 9 barjanskih oken, ki tvorijo enoten sistem oken na tem območju. Okno Jevšnik 2 se nahaja približno 15 m zahodneje od rečnega kanala in se nahaja na GK koordinatah GKX: 459793,09 GKY: 92766,92 in je od ostalih ločen. Sklepamo, da gre za staro, še aktivno barjansko okno, ki se nahaja na travniku in je okoli zaraščen z grmičevjem. Okno ima polkrožno kotanjasto obliko z opaznim izvirom podzemne vode in dimenzijo 5 m * 3 m.

Velikost - dolžina

5

Velikost - širina

3

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač