Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-32

Datum

2015-11-11

Ime

Jevšnik 3

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1408/3

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Na območju Jevšnika se nahaja 9 barjanskih oken, ki tvorijo enoten sistem oken na tem območju. Okno Jevšnik 3 se nahaja v strugi umetnega kanala Jevšnik približno 70 m južno od okna Jevšnik 1, ki ga opazimo kot razširitev in poglobitev struge, v katerem je opazen izvir podzemne vode. Okno se nahaja na GK koordinatah GKX: 459804,67 GKY: 92737,49. Dimenzija okna znaša 4 m * 3 m.

Velikost - dolžina

4

Velikost - širina

3

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač