Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-34

Datum

2015-11-11

Ime

Urhovo okno

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1408/3

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Na območju Jevšnika se nahaja 9 barjanskih oken, ki tvorijo enoten sistem oken na tem območju. Urhovo okno se nahaja v strugi umetnega kanala Jevšnik približno 20 m južno od okna Jevšnik 4 na GK koordinatah GKX: 459804,04 GKY: 92699,23 in predstavlja globoko okno v katerem je lepo opazen izvir podzemne vode. Globina okna presega 2 m, dimenzija okna pa znaša 6 m *4 m.

Velikost - dolžina

6

Velikost - širina

4

Velikost - globina

2

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

20

Prisotnost živali

Ogroženost

za

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač