Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-35

Datum

2015-11-11

Ime

Jevšnik 5

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1408/3

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Na območju Jevšnika se nahaja 9 barjanskih oken, ki tvorijo enoten sistem oken na tem območju. Okno Jevšnik 5 se nahaja v strugi manjšegamelioracijskega kanala približno 10 m jugovzhodno od Urhovega okna 3 na GK koordinatah GKX: 459812,77 GKY: 92691,23 , ki ga opazimo ob robu melioracijskega kanala Jevšnik s katerim je tudi povezan. V kotanji je opazen izvir podzemne vode. Globina okna znaša več kot en meter dimenzija okna pa znaša 2,5 m * 1,5 m.

Velikost - dolžina

2.5

Velikost - širina

1.5

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač