Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-38

Datum

2015-11-11

Ime

Jevšnik 8

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1408/3

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Na območju Jevšnika se nahaja 9 barjanskih oken, ki tvorijo enoten sistem oken na tem območju. Okno Jevšnik 9 predstavlja najbolj južno okno na območju Jevšnika in se nahaja v strugi umetnega kanala Jevšnik približno 15 m južneje od okna Jevšnik 7 na GK koordinatah GKX: 459818,23 GKY: 92644,88. Globina okna znaša 0,5 m dimenzija okna pa 1 m * 1,5 m. tudi to barjansko okno prepoznamo kot polkrožno razširitev v strugi potoka Jevšnik z opaznim izvirom podzemne vode.

Velikost - dolžina

1.5

Velikost - širina

1

Velikost - globina

0.5

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
odpadki
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač