Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-43

Datum

2015-11-11

Ime

Štembalovo okno

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 2002

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Štembalovo okno se nahaja severno od vasi Podkraj na GK koodrinatah GKX: 458723,53 GKY: 92933,48. Štembalovo okno se nahaja na robu gozdiča približno 100 m vzhodneje od Peršinovega okna 1 na robu melioracijskega kanala. Okno predstavlja okrogel izvir na dvignjenem terenu med gozdičem, njivo in travnikom. Okno je polkrožne oblike dimenzije 2,5 m * 2 m. Voda v oknu je stoječa in prisotna večji del leta.

Velikost - dolžina

2.5

Velikost - širina

2

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač