Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-45

Datum

2015-11-11

Ime

Peršinovo okno 1

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 2003

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Peršinovo okno se nahaja severno od vasi Podkraj na GK koodrinatah GKX: 458626,13 GKY: 92546,53. Okno se nahaja na travnati površini ob robu gozda ob manjšem melioracijskem kanalu v katerega teče voda. Okno je polkrožne oblike dimenzije 2,9 m * 2,7 m v katerem so prisotni številni izviri podzemne vode, ki so opazni kot izhajanje zraka iz dna okna. Voda je rahlo tekoča, prisotna celo leto ter globoka približno 20 cm.

Velikost - dolžina

2.9

Velikost - širina

2.7

Velikost - globina

0.2

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
vpliv_ceste
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač