Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-46

Datum

2015-11-11

Ime

Peršinovo okno 2

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 2003

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Peršinovo okno 2 se nahaja severno od vasi Podkraj na GK koodrinatah GKX: 458590,25 GKY: 92921,08. Okno se nahaja na travnati površini ob robu gozda v manjšem melioracijskem kanalu približno 30 m pred Peršinovim oknom 1. Okno opazimo kot rahlo razširitev v kanalu znotraj katerega opazimo intenzivno izhajanje podzemne vode v obliki mehurjenja v kanalu. Okno je podolgovate polkrožne oblike dimenzije 5,8 m * 2,8 m. Voda je rahlo tekoča, prisotna celo leto ter globoka približno 20 cm.

Velikost - dolžina

5.8

Velikost - širina

2.8

Velikost - globina

0.2

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač