Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-49

Datum

2015-11-11

Ime

Virje 2

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 2167/3

Status zemljišča

jd

Opis lokacije

Okno Virje 2 se nahaja v bližini zajetja Virje ob glavni cesti Tomišelj Podpeč pri Podkraju na GK koodrinatah GKX: 458073,15 GKY: 92610,03. Okno se nahaja v gozdu ob nasutju gradbenega materiala v bližini pa se nahaja Lovska koča. Okno ima polkrožno obliko dimenzije 3 m * 2 m, globina okna znaša 10 cm. V njem ni opaziti izvira, zato sklepamo da je voda prisotna le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

3

Velikost - širina

2

Velikost - globina

0.1

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
odpadki
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač