Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-39

Datum

2015-11-25

Ime

Strahomersko okno 1

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1662

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Strahomersko okno 1 in 2 predstavljata globoki barjanski okni in tvorita enoten sistem. Celotno okno ima 10 m * 4 m, v katerih sta prisotna dva izvira podzemne vode, ki povzročata premeščanje sedimenta na dnu okna. Strahomersko okno 1 ima polkrožno obliko dimenzije 3,5 m * 2,5m in se nahaja na GK koordinatah GKX: 459455,46 GKY: 92794,06. Strahomersko okno 2 ima krožno obliko katere premer znaša 2 m in se nahaja na GK koordinatah GKX: 459455,79 GKY: 92800,67. Globina vode v obeh oknih znaša približno 1 m.

Velikost - dolžina

3.5

Velikost - širina

2.5

Velikost - globina

1

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

Ogroženost

za
vpliv_gnojenja

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač