Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-41

Datum

2015-11-25

Ime

Strahomersko okno 3

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1879

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Strahomersko okno 3 se nahaja 50 m severozahodno od Strahomerskih oken 1 in 2 na sotočju melioracijskega kanala in Strahomerskega potoka na GK koordinatah GKX: 459419,90 GKY: 92826,89. Okno je podolgovate polkrožne kotanjaste oblike dimenzije 4 m * 2,5 m z opaznim izvirom podzemne vode.

Velikost - dolžina

4

Velikost - širina

2.5

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

20

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač