Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-42

Datum

2015-11-25

Ime

Strahomersko okno 4

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1637

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Strahomersko okno 4 se nahaja na travniku približno 80 m severno od makadamske poti, ki vodi proti vsi Lipe na GK koordinatah GKX: 459330,03 GKY: 92727,75. Okno je ograjeno in se nahaja približno 150 m jugozahodno od strahomerskih oken 1 in 2. Okno je krožne oblike dimenzije 8,8 m, globina okna znaša med približno 40 cm.

Velikost - dolžina

8.8

Velikost - širina

8.8

Velikost - globina

0.4

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač