Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-50

Datum

2015-11-25

Ime

Strahomersko okno 5

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1881/1

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Strahomersko okno 5 se na začetku manjšega melioracijskega kanala na travniku približno 70 m vzhodneje od Strahomerskega okna 1 in 2 na GK koordinatah GKX: 459386,67 GKY: 92815,61. Okno je podolgovate polkrožne oblike dimenzije 1,5 m * 1,7 m. Globina melioracijskega kanala je približno 1 m. V njen je opazen izvir podzemne vode, višina vode znaša približno 10 cm.

Velikost - dolžina

1.5

Velikost - širina

1.7

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač