Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-51

Datum

2015-11-25

Ime

Strahomersko okno 6

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1879

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Strahomersko okno 6 se nahaja približno 35 m severovzhodno od Strahomerskega okna 5 v manjšem melioracijskem kanalu, ki se približno 10 m dolvodno izliva v Strahomerski Skočnjak. Okno se nahaja na GK koordinatah GKX: 459402,21 GKY: 92843,40. Okno je podolgovate polkrožne oblike dimenzije 0,8 m * 0,4 m z opaznim izvirom podzemne vode. Voda v barjanskem oknu je prisotna večji del leta.

Velikost - dolžina

0.8

Velikost - širina

0.4

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

80

Prisotnost živali

Ogroženost

za
vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač