Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-52

Datum

2015-11-25

Ime

Strahomersko okno 7

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1879

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Strahomersko okno 7 se nahaja približno 15 m zahodneje od Strahomerskega okna 6 v manjšem melioracijskem kanalu, ki se izliva v Strahomerski Skočnjak. Okno je polkrožne kotanjaste oblike, ki ga opazimo kot razširitev v melioracijskem kanalu dimenzije 1,1 m * 1,2 m v katerem je opazen izvir podzemne vode. Okno se nahaja na GK koordinatah GKX: 459385,35 GKY: 92845,38.

Velikost - dolžina

1.2

Velikost - širina

1.1

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

80

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač