Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-53

Datum

2015-11-25

Ime

Strahomersko okno 8

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1879

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Strahomersko okno 8 se nahaja na zaraščenem travniku približno 100 m zahodneje od Strahomerskega Skočnjaka v bližini Strahomerskih oken 6 in 7 na GK koordinatah GKX: 459306,30 GKY: 92863,24. Okno je podolgovate polkrožne oblike dimenzije 1,4 m * 0,8 m z opaznim izvirom podzemne vode. Okno je globoko približni 1,5 m in spada med globoka barjanska okna. Sklepamo, da je v oknu voda prisotna celo leto.

Velikost - dolžina

1.4

Velikost - širina

0.8

Velikost - globina

1.5

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač