Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-6

Datum

2015-11-13

Ime

/

Občina

Grad Krk

Katastrska občina in številka parcele

Poljica 2043,1

Status zemljišča

jd

Opis lokacije

Presušena manja lokva s dubokim blatom ispod velikog hrasta medunca.

Velikost - dolžina

6

Velikost - širina

3

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

nije ograđena

Vegetacija - opis

Gustiš bjelograba (Carpinus orientalis), šmrike (Juniperus oxycedrus), Rosa canina (šipak), kupina (Rubus fruticosus), crni jasen (Fraxinus ornus)

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

Tragovi srna i divljih svinja.

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Nekad - pojilište za stoku. Danas - pojilište za divljač.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić