Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-8

Datum

2015-11-13

Ime

Fintura

Občina

Grad Krk

Katastrska občina in številka parcele

Poljica, 897/3

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Lokva je presušena bez ikakvih naznaka da se u njoj zadržava voda. Ograđena je ostacima suhozida, a prilaz od makadamske ceste je široki prolaz između dva polurazrušena suhozida. Visina parametra je 3m.

Velikost - dolžina

11

Velikost - širina

11

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ni

Vrsta vode

Vir napajanja

Ograjenost

Suhozid

Vegetacija - opis

- bjelograb (Carpinus orientalis)je najzastupljenija drvenasta vrsta u okolici lokve.

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

/

Ogroženost

zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Nekada - pojilište za stuku. Danas - nema.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić